x
E R C S O F T

İş Etiği Kurallarımız

İş Etiği Kurallarımız

ERC SOFT Bilgi Teknolojileri

Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Dürüstlük
İş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

Gizlilik
Müşterilerimize ait gizli ve özel bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait özel bilgileri ve üçüncü şahıslara adledilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri ERC Soft ve çalışanları olarak müşterilerimizin ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Müşterilerimize olan Sorumluluklarımız
Müşteri mennuniyetine odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışan bir anlayışla hareket ederiz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şartlarda sunar, saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarımızın özlük haklarını her zaman korumaya çalışırız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.

İlkelerimiz

  • Hizmette kalite, doğruluk ve istikrar sağlamak.

  • Farklılık oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

  • Dengeli ve Karlı büyüme elde etmek.

  • Müşterilerimiz velinimetimizdir.

  • En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.

  • İş ahlakımız ve dürüstlüğümüzü olmazsa olmazımız olarak belirlemek en başlıca ilkelerimizdir.