x
E R C S O F T

E-SMM

e-SMM Nasıl Kullanılır ?

Tüm dönüşüm hizmetlerini aynı anda, aynı profesyonellikle ve en uygun fiyatlar ile sunuyoruz. En güncel teknolojileri takip ediyor. E-Ticaret sektöründen fabrikalara dek hizmet sağlıyoruz.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

Kimler E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Yapabilir?

1/1/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kâğıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kâğıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler. Serbest muhasebeci mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. serbest meslek erbapları istemeleri halinde hemen geçiş yapabilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına geçen meslek erbapları

Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, GİB Portalı aracılığıyla ve Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla 3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları Nelerdir?

● İşletmeniz için internet erişimi olan her yerden kullandığınız ön muhasebe programınız ile elektronik ortamda hazırlayacağınız Serbest Meslek Makbuzu ile hem kâğıt israfını hem de fazla maliyeti önleyebilirsiniz.

● e-Serbest Meslek Makbuzu ile arşivleme, baskı, depolama ve postalama gibi maliyetlerin tümünden vazgeçmeniz mümkün hale gelir.

● e-Serbest Meslek Makbuzu’na ait sistemde kayıtlı bulunan belgelerinizi 10 yıl süresince saklayabilir, e-Arşiv sayesinde olası veri kayıpları son bulabilecektir. Bu şekilde, dilediğiniz e-Serbest Meslek Makbuzu’nu istediğiniz an bulabilirsiniz.

● Elektronik Serbest Meslek Makbuzu kullanımı, hatalı ya da eksik işlem yapma ihtimalini en aza indirir. Bu sayede, elektronik ortamda Serbest Meslek Makbuzu oluşturacak olan herkese kolay ve hızlı işlem süreciyle zaman tasarrufunu beraberinde getirir.

● e-Serbest Meslek Makbuzu, SMS ve e-mail olarak düzenlenerek gerekli kişilere gönderilebilir. Makbuzu alan taraf bu makbuzu muhasebe kayıtlarına işleyebilir.

●Elektronik ortamda oluşturulan Serbest Meslek Makbuzları, sağladığı kâğıt vb. tasarruflar ile çevreyi korumak adına doğru bir seçenek haline gelir.

e-Serbest Meslek Makbuzu’na Eklenmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Serbest Meslek Makbuzu’nda mutlaka bulunması gereken birtakım bilgiler e-Serbest Meslek Makbuzu’nda da bulunmalıdır. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:
● Müşteriye ait isim, soy isim ya da unvan, adres, vergi mükellefi ise vergi dairesi, vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası,

● Serbest meslek erbabına ait isim, soy isim, adres, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası,

● Alınan paranın miktarı e-Serbest Meslek Makbuzu’nda yer alır. Varsa vergi tevkifatı tutarları ile KDV tutarları ayrıntısıyla belirtilir.

● Belgenin içeriğinde belge numarası, belge düzenlenme tarihi (tarih, saat, dakika olarak) bulunur. Mükelleflere ait bilgilere ek olarak ihtiyaç halinde başka bilgilere de yer verilebilir..

e-Serbest Meslek Makbuzu Kimler İçin Zorunludur?

Doktor, avukat, veteriner hekim, diş hekimi, mühendis, mimar, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, ressam, yazar, danışman, bestekar, öğretmen, artist, kimyager, menajer, senarist, ebe, yönetmen, sünnetçi, rehber, arzuhalci ve sağlık memuru gibi serbest meslek faaliyetlerini kendi nam ve hesaplarına yapan kişiler elektronik Serbest Meslek Makbuzu kesebilirler.