E-Defter

E-Defter Nedir?
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. Mevcut durumda elektronik «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.

 

E-Defter Avantajları

-Defter basım masrafı yok

 

-Noter onay masrafı yok

 

 

-Aylık/yıllık E-Defter onaylama masrafı yok

 

 

-Aylık/yıllık E-Defter arşiv masrafı yok

 

-Defter bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşma kaygısı yok