E-Arşiv

E-Arşiv Fatura Nedir?
Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.
E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

 

E-Arşiv Avantajları

-Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması

 

-Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim

 

-Oparasyonel etkinlik ve verimlilik artışı

 

-Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı

 

-Uluslararası standartlara uyum

 

-Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar

 

-Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı