TUİK yeni urun kodlar icin hazırlanıyor E-fatura da ürün ve faaliyet kodları

  • 27,Temmuz,2020
  • |
  • Erc Soft

US-97
US-97, uluslar arası alanda kullanılan ISIC, Rev.3 ve NACE, Rev.1 faaliyet sınıflamaları ile CPA, CPC, PRODCOM ve HS/CN gibi mal, ürün ve ürün grubu sınıflamalarına geçişi sağlamak ve aynı zamanda, ulusal gereksinimlerimizin de karşılanabildiği bir sınıflama yapısı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sınıflama oluşturulurken izlenen sistematik, sektörlere göre farklılıklar gösterebilmesine karşın, kodlama yapılırken, yukarıda sözü edilen sınıflamalara her zaman geçişin sağlanması ana ölçüt olmuştur. Sektörler arasında, ayrıntı düzeylerinde görülebilen bu farklılıklar, ulusal gereksinimlerimizin, uluslar arası sınıflamalarda önerilen yapılardan daha ayrıntılı ya da daha genel olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Sınıflamanın yapısı:
 US-97 ` de kullanılan kodlar her zaman aşağıdaki yapıyı izlemektedir:
 1.Ayrıntı Düzeyi                 X         ISIC, Rev.3 Sektör Kodu
 2.Ayrıntı Düzeyi               XX        ISIC, Rev.3 Alt sektör Kodu
 3.Ayrıntı Düzeyi             XXX        ISIC, Rev.3 Grubu
 4.Ayrıntı Düzeyi           XXXX        ISIC, Rev.3 Sınıfı
5.Ayrıntı Düzeyi         XXXX.X        NACE, Rev.1 Sınıfı
 6.Ayrıntı Düzeyi   XXXX.X.XX       Ürün grubu kodu (00-99 arası)
7.Ayrıntı Düzeyi   XXXX.X.XX.XX  Ürün kodu (00-99 arası)
US-97 sınıflamasındaki sektörlerde, 5. ayrıntı düzeyine kadar herhangi bir farklılık yoktur. Burada, aynı amaca yönelik kodlardan oluşan 4. ve 5. düzeyler, ISIC, Rev.3 ve NACE, Rev.1 arasındaki geçişi sağlamak amacıyla oluşturulmuş kodlardır. Her ikisi de faaliyet sınıflaması olan bu iki sınıflamadan NACE, Rev.1, Avrupa Topluluğu tarafından kullanılmakta olup ISIC, Rev.3` ten daha ayrıntılı bir yapıya sahiptir.

Orijinalinde sorumlu kurum :
Birleşmiş Milletler İstatistik  Bölümü (UNSD)
Orjinal yayının telif hakkı Birleşmiş Milletlerindir.İzinle kullanılmaktadır.Birleşmiş Milletler  ingilizce versiyonları Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi?nin  web adresinde http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.htm  yer almaktadır.Bu sınıflamanın türkçe çevirisinde Birleşmiş Milletler sorumlu değildir.
Türkçe versiyonunda sorumlu kurum :
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı
Sınıflamalar Grubu
Tel: 90 312 410 02 70 - 410 02 86
e-mail : siniflama@tuik.gov.tr


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.