KAMU KURULUŞLARINA KESİLECEK E-FATURA

  • 20,Şubat,2019
  • |
  • Erc Soft

Kamu kuruluşlarına kesilecek faturaların e-fatura olması elektronik mali dönüşüm dünyasında yılın olayı sayılabilecek bir düzenlemedir. Uygulamanı 01.03.2019 tarihinde başlıyor olması nedeniyle bu konuda pek çok soru gelmektedir. e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş merkezi yönetim kapsamında yer alan ve Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini kullanan kamu idarelerine ve bunlara bağlı harcama birimlerine GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-Fatura düzenleyip gönderebileceklerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu duyurusunu okuyan mükellefler 5108 nedir? Yeni harcama yönetim sistemi nedir? Bunlara bağlı harcama birimleri kimlerdir? Şu ana kadar e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesine bakarak kime e-fatura kesip kesmeyeceğine karar veren vergi mükellefleri şimdi bu sorulara da yanıt bulmak zorunda kalacaklardır. Bildiğim kadarıyla ben yanıtlayayım.

5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR

(I) SAYILI CETVEL

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Millî Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı

14) Millî Eğitim Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı

17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8)

19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

22) Kültür ve Turizm Bakanlığı

24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

25) Avrupa Birliği Bakanlığı

26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

28) Ekonomi Bakanlığı

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

32) Kalkınma Bakanlığı

33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı

34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

36) Jandarma Genel Komutanlığı

37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

39) Diyanet İşleri Başkanlığı

40) Hazine Müsteşarlığı

42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

44) Devlet Personel Başkanlığı

45) Türkiye İstatistik Kurumu

46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

47) Gelir İdaresi Başkanlığı

49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü

52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

(II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

    A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1) Yükseköğretim Kurulu

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

3) İstanbul Üniversitesi

4) İstanbul Teknik Üniversitesi

5) Ankara Üniversitesi

6) Karadeniz Teknik Üniversitesi(III) SAYILI CETVEL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

5108 sayılı kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler Yeni Harcama Yönetim Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar. Kısaca bu idarelere e-fatura düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda bu idarelere düzenlenen e-Faturalar sadece TEMELFATURA senaryosu kullanılarak iletilebilecektir. Eğer TEMELFATURA senaryosu kullanılmaksızın düzenlenen bir e-Fatura da TEMELFATURA kabul edilecektir.

Yine konuyu bir fıkra ile bitirelim. Otobüste yanımda oturan 6-7 yaşında bir çocuk bir torba dolusu eriği yüzünü ekşiterek yiyordu.

“Hepsini birden yeme, hastalanırsın” dedim.

“Amca! Benim dedem 115 yıl yaşadı’ dedi.

“Çok erik yediği için mi’ diye sordum gülerek.

“Yok amca. Kimsenin işine karışmazdı” dedi

S. M. Mali Müşavir Selçuk GÜLTEN ’e teşekkür ederiz.


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.