Elektronik belge düzenlenmemesine ilişkin 2020 özel usulsüzlük ceza tutarları

  • 11,Nisan,2020
  • |
  • Erc Soft

 

VUK 353. madde doğrultusunda, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 27 Aralık 2019'da yayımlanan VUK Genel Tebliği ile 2020 yılı itibarıyla uygulanacak ceza tutarları güncellendi. 2019 yılında uygulanan had ve tutarlar yüzde 22,58 oranında artırıldı

Vergi Usul Kanununda yer alan ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarlara ilişkin listeye göre; 2019'da 290 TL olan "Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması" kapsamında her bir belge için 350 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bununla beraber her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 18 bin TL'yi, her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180 bin TL'yi aşamayacak

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

 

350 TL

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

180 TL

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması.

 

350 TL

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

18000 TL

Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

180000 TL

 

Ayrıca 509 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği kapsamında yer alan ve  GİB tarafından mükelleflere zorunluluk getirilebilecek olan e-gider pusulası, e-sigorta komisyon gideri belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım satım belgesi, e-dekont belgeleri de ceza kapsamında yer alıyor.

Bununla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller ve mücbir sebepler nedeniyle bu belgelerin elektronik olarak düzenlenememesi halinde özel usulsüzlük cezaları uygulanmıyor

Vergi Usul Kanununda yer alan ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarlara ilişkin listenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.