Elektronik belge düzenlenmemesine ilişkin 2019 özel usulsüzlük ceza tutarları açıklandı !

  • 05,Şubat,2019
  • |
  • Erc Soft

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezaları söz konusu. Uygulanacak ceza tutarları 2019 yılı itibarıyla güncellendi. Buna göre her bir belge için en az 290 TL özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bununla beraber her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14 bin 800 TL’yi, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148 bin TL’yi aşamayacak.

Söz konusu usulsüzlük cezasının uygulandığı durumlar, “Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” maddesi altında yer alıyor. Buna göre uygulanan özel usulsüzlük cezaları, durumlara göre aşağıdaki gibidir:

1-      Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, aşağıda tarif edilen durumlarda her bir belge için 290 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir:

    Fatura,
    Gider Pusulası,
    Müstahsil Makbuzu,
    Serbest Meslek Makbuzunun,

verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması.

2-      Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, aşağıda tarif edilen durumlarda her bir belge için 290 TL özel usulsüzlük cezası kesilir:

    Perakende Satış Fişi,
    Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi,
    Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti,
    Sevk İrsaliyesi,
    Taşıma İrsaliyesi,
    Yolcu Listesi,
    Günlük Müşteri Listesi ve
    Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin,

düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller ve mücbir sebepler nedeniyle bu belgelerin elektronik olarak düzenlenememesi halinde ise özel usulsüzlük cezaları düzenlenmez.


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.