E-Arşiv Fatura Zorunluluğu ve Entegrasyon Yöntemleri

 • 16,Aralık,2020
 • |
 • Erc Soft

 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Genel Tebliğ ile e-dönüşüm uygulamalarının kapsamı hem uygulama hem de mükellefler açısından genişledi. Bu kapsamda yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan işletmeler için e-fatura uygulaması ve beraberinde e-arşiv fatura kullanımı zorunlu oldu.

2020 yılı içinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için de 1 Temmuz 2021 itibariyle e-arşiv faturaya geçiş zorunluluğu geliyor.

E-arşiv fatura uygulaması nedir, kimleri kapsar?

E-arşiv fatura dijital ortamda oluşturulabilen ve e-fatura mükellefi olmayan kişilere elektronik fatura gönderimini mümkün kılan bir e-belgedir.

GİB’in yayımladığı tebliğ’e göre;

 • E-fatura kullanan tüm mükellefler
 • Aracı hizmet sağlayıcıları
 • İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi veya vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi aşması halinde faturanın e-arşiv fatura olarak GİB Portalleri üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

E-arşiv fatura uygulamasının sağladığı avantajlar

 • E-fatura’ya kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik fatura gönderilmesini sağlar.
 • İş süreçlerini hızlandırır ve şirketlerin verimliliğini artırır. Kaynakların şirketlere güç kazandıracak alanlara yönlendirilmesine imkân sağlar.
 • Fatura basım, gönderim maliyetlerini azaltır. Arşivleme maliyetini tamamen ortadan kaldırır.
 • Operasyonel yükü hafifletir. Tüm muhasebe süreçleri daha hızlı bir şekilde ilerler.
 • Gönderim sırasında kaybolmaların önüne geçilir. Dijital ortamda gönderilip saklandığı için daha güvenlidir.
 • Kâğıt israfının önüne geçer, doğayı korumaya katkı sağlar.

E-arşiv fatura entegrasyon yöntemleri

GİB tarafından yayımlanan kılavuza göre, e-arşiv fatura uygulamasına üç farklı yöntem ile entegre olunabilir.

 • GİB Portal: GİB’in sağladığı portal üzerinden e-fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
 • Direkt Entegrasyon: Firmaların kendi sunucuları üzerinden GİB’e doğrudan entegre olmalarıdır.
 • Özel Entegratör: GİB’den izin almış özel entegratör firmalar aracılığı ile e-arşiv sistemine entegre olunmasıdır.


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.