Dijital Vergi Dönüşümünde E-Arşiv Fatura

  • 15,Aralık,2020
  • |
  • Erc Soft

 Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde, ticari kurum ve kuruluşlar yürütülen finansal süreçleri kontrollü olarak elektronik ortama taşımaya başladılar. E-dönüşüm uygulamaları ile kurumların finansal süreçleri düzenlenerek iş verimlilikleri arttırıldı. Türkiye’deki e-dönüşüm sistemi, e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-bilet, e-mutabakat ve e-irsaliye gibi uygulamaları kapsamaktadır.

E-arşiv fatura zorunluluk kapsamı

En son yayınlanan tebliğe göre, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura ve e-arşiv fatura zorunlu geçişlerini 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiler. 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-arşiv fatura ve e-fatura farkı

E-fatura ile e-arşiv fatura arasındaki ayrıştırıcı özelliklerin en önemlileri aşağıdaki gibidir:

  • E-fatura uygulaması, e-fatura kapsamında olan kullanıcılara düzenlenirken; e-arşiv fatura, e-fatura kapsamı dışındaki firmalara ve son kullanıcılara düzenlenmektedir.
  • E-fatura’da, fatura GİB’e iletildiği için UBL-TR formatı zorunluyken; e-arşivde fatura GİB’e iletilmediği için format zorunluluğu bulunmamakta, UBL-TR isteğe bağlı kullanılmaktadır.
  • E-fatura sisteminde faturalar alıcısına GİB üzerinden iletildiği için ayrıca bir raporlama yapılmamaktadır. E-arşiv fatura sisteminde ise takip eden gün saat 24.00 e kadar GİB’e raporlama zorunluluğu vardır.

E-arşiv faturanın avantajları

Dijital dönüşüm ile sıklıkla duyulan e-arşiv, kâğıt faturanın hazırlanma, basım ve gönderim maliyetini ciddi oranda azaltırken sağladığı diğer faydalar şöyledir:

  • Faturalar online olarak gönderildiği için, gönderim ve onay işlemleri hızlanır.
  • Fatura gönderimi sırasında kaybolmaların önüne geçilir.
  • Geçmiş dönem faturalarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilir.
  • Faturalar dijital ortamda gönderilip saklandığı için daha güvenlidir.

E-arşiv fatura sistemi, uluslararası standartlara uygun bir politika izleyerek firmaların çağa ayak uydurmasını mümkün kılar.


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.