ÖKC Mali Rapor bildirimini yapmayan kalmasın!

  • 08,Şubat,2019
  • |
  • Erc Soft

 Eski Nesil ÖKC kullananlar için Ocak ayı Z Raporlarını GİB’e iletmek için son gün: 24 Şubat 2019.

ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait aylık mali raporların (ÖKC Mali Raporu) GİB’e elektronik ortamda bildirimi zorunluluğu, 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 502 Sıra No’lu Tebliğ ile güncellenen 483 no.lu VUK Genel Tebliği doğrultusunda 01 Ocak 2019’ta başladı.

ÖKC Mali Raporu bildirim yükümlülüğü, esas itibarıyla genel perakende işletmelerindeki Eski Nesil ÖKC’leri kapsıyor. Eski nesil ÖKC cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı verilen mükellefler, kullanmaya devam edecekleri mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e bildirmek zorunda.

ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgilerin, aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, yani izleyen ayın 24. Günü akşamına kadar, GİB’e elektronik olarak gönderilmesi gerekiyor. Buna göre ilk rapor Ocak 2019 ayına ait bilgileri içerecek ve en geç 24 Şubat’ta gönderilecek. Raporda ÖKC Bazında Toplam Satış Tutarı ve Toplam KDV Tutarı da bildirilecek.

Eski nesil ÖKC’leri bulunan mükellefler ÖKC Mali Rapor Bildirimlerini nasıl yapabilir?

    e-Arşiv Fatura uygulaması kullanıcısı olmayan mükellefler;
        Özel Entegratör ile; Mükellefler e-Arşiv hizmetleri konusunda GİB’ten izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden ÖKC Mali Raporunu GİB’e bildirmeyi tercih edebilir. Bu durumda sadece Özel Entegratörlerin bilgi işlem sistemini bildirim için kullanacaktır.
        ÖKC TSM Merkezi ya da GİB internet Vergi Dairesi ile: Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi aracılığıyla bildirim yapmak istemeyen mükellefler; ÖKC Mali Raporunu, ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla veya GİB tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden yapabilir.
    e-Arşiv Fatura kullanıcısı mükellefler;
        Mevcut kullanılan e-Arşiv Uygulaması Yöntemi ile; e-Arşiv Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile; ÖKC Mali Raporunu elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine uygulamadan yararlandıkları yöntem ile e-Arşiv uygulaması üzerinden gönderebilir.
        ÖKC TSM Merkezi ya da GİB internet Vergi Dairesi ile ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla ya da Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri aracılığıyla gönderebilir.

Mükelleflerin, ÖKC’den gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerini GİB’e hangi yöntemle bildirileceğini, Tercih Bildirim Ekranı’nı (https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru) kullanarak GİB’e bildirmesi gerekiyor. Tercih bildirimi, “ilk mali rapor bildirimi yapılmadan önce” yapılabiliyor.  Bu durumda bildirimin OCAK 2019 ayına ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme tarihinden önceki bir tarihte yapılması yeterli. Bununla birlikte söz konusu mükelleflerden, tercihte bulunmayanların, ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirimini, aylık dönemler itibarıyla “İnteraktif Vergi Dairesi Portalı” üzerinden yerine getirecekleri kabul edilecek. Mali Rapor bildirimi yöntemi tercihi daha sonra istenirse değiştirilebilecek. Bildirim yapılmadan önce özel entegratör veya ÖKC TSM ile Z Raporu Mali Bildirim Sözleşmesi imzalanmış olması gerekiyor.

YN ÖKC’lerle ilgili satış bilgileri ÖKC TSM Merkezi aracılığıyla GİB’e otomatik olarak bildirilecektir. Bu nedenle cihazların TSM Merkeziyle olan internet bağlantısının yaptırılmış olduğunun teyit edilmesi önem taşıyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlara ait mali bilgilerin ÖKC TSM Merkezi üzerinden bildiriminin teknik ve altyapı sorunları nedeniyle yapılamaması durumunda, bu durumun ÖKC firmasına ve GİB’e yazılı olarak bildirilmesi ve izin alınması şartıyla diğer yöntemlerden; (e-Arşiv uygulaması üzerinden ya da internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri) biriyle bildirilmesi mümkün.
Elektronik ortamda ÖKC Aylık Satış Raporu (Z Raporu) bildirimini  özel entegratör üzerinden yapılabir.
0 ( 850 ) 304 46 92 & bilgi@ercsoft.com.tr


 


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.