50 bin TL ve üzeri faturalar e-Arşiv Fatura olacak

  • 13,Kasım,2018
  • |
  • Erc Soft

 2013’te yayımlanan ve e-Arşiv Fatura uygulaması kullanımını belirleyen 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği beş yıldan sonra güncelleniyor. Taslak tebliğe göre, faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak 5 milyon  TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip mükelleflere e-Arşiv Fatura ve e-Fatura uygulaması zorunlu hale geliyor. Ayrıca satış hasılatından bağımsız olarak, mükelleflerin 50 bin TL ve üzeri tutarlardaki faturalarını e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu geliyor.

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, 6 Nisan 2018’de Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı hazırlandı. Taslak tebliğ vergi mükellefleri için birçok değişikliği öngörüyor.

Taslak tebliğle gelen önemli bir değişiklik, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu için brüt satış hasılatının 5 milyon TL olarak belirlenmesi oldu. Daha önce e-Fatura uygulamasına geçiş için sınır 10 milyon brüt satış hasılatı olarak belirlenmişti. e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş ise sadece internet üzerinden mal ve hizmet satış yapan ve brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri bulunanlar için sınırlıydı. Tebliğde bununla ilgili olarak, “2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarına geçmek zorundadır” diyor. Mükelleflerin bu tarihlerden itibaren düzenleyecekleri faturaları istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri gerekiyor.

Taslak tebliğ, elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere de en geç 1/1/2019 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv uygulamasına geçmek ve bu tarihden itibaren düzenleyecekleri faturaları, Bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunluluğu getiriyor.

Ayrıca elektronik arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi zorunlu oluyor. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının belirlenen hadleri aşması durumunda, faturaların her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi /alınması zorunluluğu bulunuyor.

 

İlgili tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz.


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.