ERC Soft

API Doküman

API BAĞLANTI

Kullanıcı Girişi

https://portal.ercsoft.com.tr/api/login adresine, portal giriş bilgileri

 • email - E-posta
 • pass - Şifre
parametreleri doldurularak gönderilir.

JWT Parametresi

Başarıyla giriş yaptıktan sonra, dönen sonuçta jwt bilgisi gelmektedir.
Bu parametre, yapılan her istekte gönderilmek zorundadır ve süresi 1 saattir. Parametrenin süresi sona erdiğinde Kullanıcı Girişi bölümü tekrarlanır.

Fatura Oluşturma

Doküman sonundaki XML şablonu ile örtüşen fatura taslağınızı https://portal.ercsoft.com.tr/api/faturaolustur adresine

 • jwt - Oturum Anahtarı
 • xml - Fatura XML Şablonu
parametreleri ile göndermeniz gerekmektedir.

ALICI BİLGİLERİ

Alıcı Kaydı Oluşturma
 • XML şablonunda receiver etiketleri arasında bulunan bilgiler doğrultusunda, kayıtlı alıcı oluşturur veya var olanı seçer.
 • Hesabınızda, belirttiğiniz kullanıcıya ait kayıt olup olmadığı, VKN/TCKN ile kontrol edilir.
 • Alıcı firma listenizde kayıtlı değilse; Kayıt Adı, Kayıtlı Alıcılar listesinde, alıcı firmanın unvanı olarak atanır.
Alıcı - XML Etiket Açıklamaları
* ile işaretlenenler zorunludur.
 • title * - Alıcı Unvan / Ad Soyad
 • identifier * - Alıcı Vergi Kimlik Numarası / T.C Kimlik Numarası
 • taxAdmin - Vergi Dairesi
 • alias - Alıcı Etiket Bilgisi

  Eğer alıcı GiB'e kayıtlıysa bu alan zorunludur. Alıcının Posta Kutusu adresi girilmelidir.

 • Alıcı Adres Bilgileri
 • country * - Ülke
 • city * - Şehir
 • district - İlçe
 • quarter - Mahalle
 • street - Cadde / Sokak
 • town - Kasaba / Köy
 • buildingName - Bina Adı
 • buildingNumber - Bina Numarası
 • doorNumber - Kapı Numarası
 • postalCode - Posta Kodu
 • phoneNumber - Telefon Numarası
 • faxNumber - Faks Numarası
 • emailAddress - E-Posta Adresi
 • website - İnternet Sitesi
 • Alıcı Tanım Bilgileri

  Alıcıya ait; Mersis No, Telefon No, Hizmet No gibi bilgileri kayıt edebilirsiniz.

 • descriptions - Tanımlar

  Bu bölüm döngü içerisinde olmalıdır ve döngüye <description> ile başlanmalıdır.

 • name - Tanım Seçimi

  Bu değer <description> etiketi içerisinde gönderilmelidir.

 • value - Tanım Değeri

  Bu değer <description> etiketi içerisinde gönderilmelidir.

  Bu değer için kabul edilen girdiler:

  • MERSISNO
  • HIZMETNO
  • MUSTERINO
  • TESISATNO
  • TELEFONNO
  • DISTRIBUTORNO
  • TICARETSICILNO
  • TAPDKNO
  • BAYINO
  • ABONENO
  • SAYACNO
  • URETICINO
  • CIFTCINO
  • IMALATCINO
  • DOSYANO
  • HASTANO

  Not: value için gönderilecek olan veri bitişik ve büyük harfle yazılmalıdır.

 •                 
                    <!-- Örnek Yapı -->
                    <descriptions>
                      <description>
                        <name>MERSISNO</name>
                        <value>11111111111</value>
                      </description>
                      <description>
                        <name>TELEFONNO</name>
                        <value>05050505050</value>
                      </description>
                    </descriptions>
                  
                
Alıcı İstisna Durumlar
 • Eğer, Fatura Senaryo (invoiceScript) IHRACAT ise Mal Alan Firma bilgileri girilmelidir.
 • Eğer, Fatura Senaryo (invoiceScript) YOLCUBERABER ise Turist bilgileri girilmelidir.
Alıcı XML Örneği
                
                
              

GÖNDERİCİ BİLGİLERİ

Gönderici Bilgileri
 • XML şablonunda sender etiketleri arasında gönderilen bilgilerdir.
Gönderici - XML Etiket Açıklamaları
 • alias - Gönderici Etiket

  Eğer Fatura Senaryo e-Arşiv (EARSIVFATURA) ise bu bilgiye ihtiyaç yoktur.

Gönderici bilgileri sisteme kayıt olurken girilen bilgiler olarak belirlenir ve düzenleme yapılamaz.

Gönderici XML Örneği
                
                
              

FATURA BİLGİLERİ

Fatura Senaryo
 • XML şablonunda invoiceScript etiketi arasında gönderilen bilgidir.
 • Kabul edilen değerler :
  • TEMELFATURA

   Eğer Alıcı GiB'e kayıtlı değilse TEMELFATURA gönderilemez.

  • TICARIFATURA

   Eğer Alıcı GiB'e kayıtlı değilse TICARIFATURA gönderilemez.

  • EARSIVFATURA

   Fatura Senaryo EARSIVFATURA ise, Gönderim Şekli mecburidir.

  • IHRACAT

   Fatura Senaryo IHRACAT ise, Mal Alan Firma bilgileri girilmelidir.
   İstisna Fatura Sebebi, 301 değerini almalıdır.

  • YOLCUBERABER

   Fatura Senaryo YOLCUBERABER ise, Turist bilgileri girilmelidir.
   İstisna Fatura Sebebi, 501 değerini almalıdır.

  • KAMU

   Fatura Senaryo KAMU ise, Ödeme Bilgisi bilgileri girilmelidir.

 • Gönderim Şekli

  sendType etiketi arasında gönderilen bilgidir. İki çeşit Gönderim Şekli vardır:

  • Elektronik - elektronik ( gönderilen veri )
  • Kağıt - kagit ( gönderilen veri )

Not: invoiceScript içinde gönderilen veri bitişik ve büyük harfle yazılmalıdır.

Fatura Tipi
 • XML şablonunda invoiceType etiketi arasında gönderilen bilgidir.
 • Kabul edilen değerler :
  • SATIS
  • IADE
  • ISTISNA
  • TEVKIFAT
  • OZELMATRAH
  • IHRACKAYITLIFATURA
  • SGK

Not: invoiceType içinde gönderilen veri bitişik ve büyük harfle yazılmalıdır.

Müşteri Fatura Numarası
 • XML şablonunda custInvNo etiketi arasında gönderilen bilgidir.
 • Zorunlu alan değildir. Fatura gönderilirken de oluşturulabilir.
Fatura Düzenleme Tarihi / Saati
 • invoiceDate * - Düzenleme Tarihi
 • invoiceTime - Düzenleme Saati
Doküman Para Birimi Bilgisi
 • XML şablonunda documentCurrency etiketi arasında gönderilir.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • currency - Para Birimi
  • rate - Kur
Sipariş Bilgisi
 • XML şablonunda orderInfo etiketi arasında gönderilir.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • orderNumber - Sipariş Numarası
  • orderDate - Sipariş Tarihi
İrsaliye Bilgisi
 • XML şablonunda partyWaybill döngüsü oluşturulur ve döngüye wayBill etiketi ile başlanır.
 • wayBill etiketi altında:
  • wbNumber - İrsaliye Numarası
  • wbDate - İrsaliye Tarihi
Ödeme Bilgisi
 • XML şablonunda paymentInfo etiketi arasında gönderilir.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • type - Ödeme Şekli
  • channel - Ödeme Kanalı
  • currency - Para Birimi
  • iban - IBAN
  • note - Ödeme Notu
Doküman Bilgisi
 • XML şablonunda partyDocumentInfo döngüsü oluşturulur ve döngüye documentInfo etiketi ile başlanır.
 • documentInfo etiketi altında:
  • note - Doküman Notu
  • date - Doküman Tarihi
  • type - Doküman Tipi
Fatura Notları
 • XML şablonunda invoiceNotes döngüsü oluşturulur ve döngüye note etiketi ile başlanır.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • note - Fatura Notu
Dönem Bilgisi
 • XML şablonunda period etiketi arasında gönderilir.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • periodStartDate - Dönem Başlangıç Tarihi
  • periodEndDate - Dönem Bitiş Tarihi
İnternet Satış
 • XML şablonunda internetSale etiketi arasında gönderilir.
 • Fatura Senaryosu EARSIVFATURA olduğunda veya Fatura Tipi Tevkifat olduğunda gönderilebilir.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • type - Ödeme Şekli
  • channel - Ödeme Kanalı
  • currency - Para Birimi
  • iban - IBAN
  • note - Ödeme Notu
İstisna Fatura Sebebi
 • XML şablonunda invoiceExceptionReason etiketi arasında gönderilen bilgidir.
 • Sadece kod olarak kabul edilir. (101, 301, 501 vb.)
 • Fatura Senaryo YOLCUBERABER ise kod 501, IHRACAT ise kod 301 gönderilmelidir.
İhraç Kayıtlı Fatura
 • XML şablonunda issuedInvoiceReason etiketi arasında gönderilen bilgidir.
 • Sadece kod olarak kabul edilir. (701, 702, 703)
Özel Matrah
 • XML şablonunda taxAssessment etiketi arasında gönderilir.
 • Fatura Senaryosu EARSIVFATURA olduğunda veya Fatura Tipi Tevkifat olduğunda gönderilebilir.
 • XML Etiket Açıklamaları
  • value - Özel Matrah
  • percentage - Yüzde
  • amount - Miktar
  • reason - Özel Matrah Nedeni

   Sadece kod kabul edilir. ( 801, 802, 803 vb. )

Fatura Bilgileri XML Örneği
              
            

MAL/HİZMET BİLGİLERİ

Mal/Hizmet Oluşturma
 • XML şablonunda partyInvoiceLine döngüsü oluşturulur ve döngüye invoiceLine etiketi ile başlanır.
Mal/Hizmet - XML Etiket Açıklamaları

Bu sayfadaki tüm XML kodları invoiceLine etiketi arasına yazılmalıdır.

 • itemName * - Mal/Hizmet Adı
 • invoicedQuantity * - Miktar
 • Birim - unitetiketi altında.
  • unitCode * - Birim Kodu (Adet = C62 vb.)
  • unitPrice * - Birim Fiyat
 • Mal/Hizmet Tutar - priceetiketi altında.
  • priceAmount * - Mal/Hizmet Tutar (Vergiler Hariç)
  • taxIncludedPrice * - Vergiler Dahil Toplam Tutar
 • İskonto - discountetiketi altında.
  • rate - İskonto Oranı
  • amount - İskonto Tutarı
 • Diğer Vergiler - otherTaxes döngüsü oluşturulur ve döngüye tax etiketi ile başlanır.
  • name - Vergi Adı
  • rate - Vergi Oranı
  • amount - Vergi Tutarı
 • KDV - VATetiketi altında.
  • rate * - KDV Oranı
  • amount * - KDV Tutarı
  • KDV ->Tevkifat - withHoldingetiketi altında.
   • type - Tevkifat Tipi
   • rate - Tevkifat Oranı
   • amount - Tevkifat Tutarı
 • Kalem Notları - itemNotes döngüsü oluşturulur ve döngüye note etiketi ile başlanır.
  • note - Kalem Notu
 • buyerInfo - Alıcı Ürün Bilgisi
 • senderInfo - Gönderici Ürün Bilgisi
 • itemOrigin - Menşei
 • Sınıflandırma - sortingetiketi altında.
  • code * - Sınıflandırma Kodu
  • version * - Sınıflandırma Versiyonu
  • value * - Sınıflandırma Değeri
Ortak Mal Hizmet Bilgileri
 • Eğer Fatura Senaryo, IHRACAT ise invoiceLine etiketi altında bu bilgiler gönderilmelidir.
Eşyanın Teslim Yeri
  Eşyanın teslim edileceği adres bilgisi deliveryLocation etiketi altında gönderilmelidir.
 • country * - Ülke
 • city * - Şehir
 • district * - İlçe
 • quarter - Mahalle
 • street - Cadde / Sokak
 • town - Kasaba / Köy
 • buildingName - Bina Adı
 • buildingNumber - Bina Numarası
 • doorNumber - Kapı Numarası
 • postalCode - Posta Kodu
Kap Bilgileri
  Eşyanın bulunduğu kap bilgisi containerInfo etiketi altında gönderilmelidir.
 • gtipNo * - GTIP Numarası
 • containerType * - Kap Cinsi

  Sadece Kod gönderilmelidir. ( AE, AP, AT vb. )

 • containerNumber * - Kap Numarası
 • containerAmount - Kap Adet
 • containerBrand - Kap Markası
Diğer Bilgiler
 • deliveryCondition * - Teslim Şartı

  Sadece Kod gönderilmelidir. ( CFR, CIP, CPT vb. )

 • containerType * - Teslim Şekli

  Sadece Kod gönderilmelidir. ( 1, 2, 3 vb. ) Sıralama aşağıdaki gibidir.

  1. Denizyolu
  2. Demiryolu
  3. Karayolu
  4. Havayolu
  5. Posta
  6. Çok Araçlı
  7. Sabit Taşıma Tesisleri
  8. İç su taşımacılığı
 • containerNumber * - Kap Numarası
 • containerAmount - Kap Adet
 • containerBrand - Kap Markası
 • Denizyolu - seawayDeliveryetiketi altında.
  • imoNo - IMO ve MMSI No
  • shipName - Geminin Adı
  • radioName - Radyo Çağrı Adı
  • shipRegisterName - Geminin Kayıt Adı
  • shipNetWeight - Geminin Net Ağırlığı
  • shipNeeds - Geminin İhtiyaçları
  • shipGrossWeight - Geminin Brüt Ağırlığı
  • shipPort - Geminin Kayıt Limanı
 • Demiryolu - railwayDeliveryetiketi altında.,
 • trainNumber - Tren Numarası
 • carNumber - Vagon Numarası
 • Karayolu - highwayDeliveryetiketi altında.,
 • licensePlateNumber - Plaka Numarası
 • Havayolu - airwayDeliveryetiketi altında.,
 • aircraftNumber - Hava Aracı Numarası
Mal/Hizmet - XML Örneği
                
              

TOPLAMLAR

Toplam Tutar
 • XML şablonunda total etiketleri arasında gönderilen bilgilerdir.
Toplam Tutar - XML Etiket Açıklamaları
 • totalItemPrice * - Mal/Hizmet Toplam Tutar (Vergiler Hariç)
 • taxIncludedTotal * - Vergiler Dahil Toplam Tutar
 • paidAmout * - Ödenecek Toplam Tutar
Toplam Tutar - XML Örneği
              
            

XML ŞABLON ÖRNEĞİ