Muhasebeciler ve E-imza

Muhasebeciler ve E-imza


Muhasebe, her türlü ekonomik faaliyette kuruluşları ilgilendiren mali işlemleri para ile ifade eder. Bu işlemleri sırasıyla kaydetmek, sınıflandırmak, özetleyerek rapor etmek ve sonuçları yorumlamak muhasebenin görevleri arasındadır. Muhasebe uygulamaları bir işletmenin kaynaklarının ve varlıklarının nasıl oluştuğunu inceler. İşletmelerin yaptığı faaliyetler sonrası varlıkların ve kaynakların üzerinde oluşan değişmeleri inceler. Bu şekilde muhasebe sayesinde işletmenin mali durumu hakkında bilgiler sağlanmış, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiş olur. Muhasebe sadece kar amacı güden işletmelerin verilerini düzenlemek amacıyla çalışmaz. Topluma fayda ve hizmet vermek adına çalışmalar yürüten tüm kuruluşlar için geçerli sayılmıştır.

Muhasebenin ilgilendiği ve üzerinde çalışma yaptığı kavramlar;

İşletme: Belirli bir sermaye ile bir ya da birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle kurulan kuruluşlardır. İşletmenin ayrımı amaçlarına ve kuruluş şekillerine göre yapılır. Genelde sermaye ve şahıs şirketleri şeklindedir.

Kayıt, sınıflandırma, özet ve rapor olarak muhasebenin dört ana fonksiyonu bulunur.

Kayıt fonksiyonu, belgelere dayanarak muhasebe sistemine uygun bir şekilde muhasebe defterlerine kayıt aşamasıdır.

Sınıflandırma fonksiyonu, kapsamında kaydedilen bilgiler niteliklerine göre sınıflandırılır. Sınıflandırma sayesinde kaydedilen belgeleri incelerken bir karışıklık oluşmaz ve muhasebe kullanıcısına kolaylık sağlanır.

Özetleme fonksiyonu, sayesinde sınıflandırılmış işlemler dönem sonu geldiğinde daha kolay incelenir. Özetleme fonksiyonundaki asıl amaç aynı nitelikteki işlemleri özet haline getirmek ve kişilere daha fazla yarar sunmaktır.

Raporlama fonksiyonu, sayesinde daha önceki muhasebe işlemlerinden geçen veriler mali tablolar kullanılarak incelenir. Rapor, bir anlamda sonuç aşamasıdır.

5070 sayılı kanun kapsamında muhasebeciler elektronik imza hakkından yararlanabilmekte. Muhasebe kullanıcısı her türlü işletimi arşivleyerek elektronik ortamda saklar. Muhasebe ile ilgili yapılan her işlemi deftere yazmak yerine elektronik ortama saklamak arşiv işlemini kolaylaştırmıştır ve depolama maliyetleri azalmıştır. Bu sayede muhasebeci fazla masraf etmeden her türlü bilgiyi depolayabilmektedir.

Muhasebede elektronik imza, Mali Yönetim Otomasyon Sistemi Projesi kapsamında zaman damgasıyla birlikte elektronik imzaya sahip verilerin elektronik ortamda saklanması için MOSİF tarafından e-imza projesi başlatılmış ve gerekli tüm yazılım alt yapısı tamamlanmıştır. Proje kapsamında elektronik imza desteği olan mali yönetim kurumlarında gözle fark edilir bir şekilde personel, kırtasiye ve arşiv alanı masrafları azalmıştır.