Mali Mühür Sertifikası, Başvurusu işlemleri

Mali Mühür Sertifikası, Başvurusu işlemleri

Mali Mühür Sertifikası, E-Fatura Uygulaması ve E-Defter Uygulaması Başvurusu işlemleri
Mali Mühür Sertifikası, E-Fatura Uygulaması ve E-Defter Uygulaması Başvurusu işlemleri farklı ekranlar üzerinden yapılmaktadır:
1. Mali Mühür Sertifikası Başvurusu: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
2-A. E-Fatura Uygulaması Başvurusu: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
2-B. E-Defter Uygulaması Başvurusu: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

01/01/2016 tarihinde E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dâhil olmak için:
1. (Mali mührünüz yoksa) https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go  adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır. (Yedek mali mühür de alınabilir – Bkz 1224 numaralı soru)

E-Fatura ve E-Defter Ön Başvurusunu yapmış olmanız ya da olmamanız halinde, mali mührünüz elinize geçtikten sonra 2-A. ve 2-B. maddesine göre E-Fatura Başvurusu ve E-Defter Başvurusu yapmanız gerektiğini unutmayınız. E-Fatura Başvurusunda yazdığınız bilgiler geçerli olacağından, E-Fatura ön başvurusu sırasında yazdığınız bilgilerin yanlış olması halinde, sistemde asıl başvurudaki bilgilerinize göre işlem yapılacaktır.

Mali mühür tesliminin gecikmesi halinde e-fatura ve e-defter başvuru işleminin gerçekleştirilebilmesi için aktif edilen ön başvuru butonu 06.01.2015 tarihinde sistem üzerinden ön başvuru imkanı kaldırılmıştır.

Mali mührünüz elinize geçtikten sonra 2-A. ve 2-B. maddesine göre E-Fatura Başvurusu ve E-Defter Başvurusu yapmanız gerekmektedir.

E-Fatura sistemine dahil olan kullanıcıların (asıl e-fatura başvurusunu yapmış olanların) hesapları aktif hale gelir ve e-faturada aktif olarak göründüğünüz tarihten itibaren e-fatura gönderip alabilir, bu tarihten önce e-fatura düzenlenemeyeceği için kağıt fatura düzenlenenebilir.

Mükellefler tarafından ön başvuruların mali mühür kullanılarak kesin başvuruya dönüştürülmesinden sonra kullanıcı hesapları aktif hale gelir ve e-faturada aktif olarak göründüğünüz tarihten itibaren e- fatura gönderip alabilirsiniz, bu tarihten önce e-fatura düzenleyemeyeceğiniz için kağıt fatura düzenleyebilirsiniz. Benzer şekilde bu tarihten önce tarafınıza e-fatura düzenlenemeyeceği için tarafınıza kağıt fatura düzenlenebilir. Mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir.

Mali mühür tesliminin gecikmesi halinde e-fatura ve e-defter başvuru işleminin gerçekleştirilebilmesi için aktif edilen ön başvuru butonu 06.01.2015 tarihinde sistem üzerinden ön başvuru imkanı kaldırılmıştır.

2-A. E-Fatura için;
https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresi kullanılarak E-Fatura Başvurusu yapılabilir.
i. Kullanıcı GİB-Portal yöntemini seçerek sisteme dâhil olmak istiyorsa yararlanma yöntemlerinden “Portal” seçeneğini seçmelidir. Başvuru sırasında:
* “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmişse kullanıcı hesabı açılır ve başvuruda verilen e-posta adresine hesabınızın açıldığına dair bilgi gelir. Ancak SORUN YAŞANMAMASI İÇİN hesaba en az 6 saat sonra giriş yapılmalıdır. En az 6 saat sonra mali mühür ve şifresiyle portale giriş yapabilirsiniz.
(Aşağıdaki seçenek 01.01.2016 tarihinden sonra ekrana gelmemektedir.
* “01.01.2016’da Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilmişse kullanıcı hesabı 01.01.2016’da açılır ve başvuruda verilen e-posta adresine hesabınızın açıldığına dair bilgi gelir. Sonrasında mali mühür ve şifresiyle portale giriş yapabilirsiniz.)
Sisteme GİB-Portal yöntemini seçerek dahil olduktan sonra GİB-Portaline giriş yapabilirsiniz. (“Kullanıcı sistemde tanımlı değil. Lütfen kullanıcı tanımını yaptırınız.” ya da “{success:false, eyekserror:true, timeout:false, msg:”Bu sayfaya erişim yetkiniz olmadığı için sayfa görüntülenemiyor.”, redirect:”/efatura/login.jsp”}” hatasını almadan)

ii. Kullanıcı entegrasyon yöntemini seçerek sisteme dâhil olmak istiyorsa yararlanma yöntemlerinden “Entegrasyon” seçeneğini seçmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html  adresindeki bilgiler ışığında testlerine başlayabilir. Test kontrolünün başarılı olmasının ardından e-fatura sistemine dâhil olabilir. (Başlama zamanınız tam olarak 01.01.2016 olmayabilir, kullanıcı canlı tanım formunu yüklediğinde sisteme dahil olacaktır.

– Başvurunuz sonrasında 05.01.2016 00:00’a kadar testlerinizi tamamlayıp canlı tanım formunu yüklememiş ve entegraston hesabınızın açılmamış olması durumunda (04.01.2016 ve sonrasında başvuranlar hariç) Başkanlık GİB-Portal hesabınızı otomatik olarak açacaktır. Sonrasında yöntem değişikliğinde bulunmanız mümkündür. Bkz 38 numaralı soru)
Sisteme Entegrasyon yöntemini seçerek dahil olduktan sonra kendi yazılımınızı kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. (GİB-Portalini kullanamazsınız, kullanmamalısınız.)

İİİ. Kullanıcı özel entegrasyon yöntemini seçerek sisteme dâhil olmak istiyorsa yararlanma yöntemlerinden “Özel Entgrasyon” seçeneğini seçmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html adresinde yer alan özel entegratörlerden birisi (ya da birkaçı) ile anlaşabilir. Özel entegratörü kullanıcıyı istenilen tarihte e-fatura sistemine dâhil edebilir. (Başvurunuz sonrasında 05.01.2016 00:00’da hesabınızın açılmamış olması durumunda (04.01.2016 ve sonrasında başvuranlar hariç) Başkanlık GİB-Portal hesabınızı otomatik olarak açacaktır. Sonrasında yöntem değişikliğinde bulunmanız mümkündür. Bkz 38 numaralı soru

– GİB-Portal hesabının otomatik olarak açılmaması için, özel entegratörün kullanıcıyı en geç 05.01.2016 00:00’da sisteme dâhil etmiş olması gerekmektedir.)
Sisteme Özel Entegrasyon yöntemini seçerek dahil olduktan sonra özel entegratörünüzün sistemini/yazılımınızı kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. (GİB-Portalini kullanamazsınız, kullanmamalısınız.)

E-Fatura başvurusu sırasında formdaki bilgilerinizde yanlışlık yaptıysanız ve bilgilerinizi güncellemek istiyorsanız 28375 numaralı sorunun cevabındaki bilgilere göre işlem yapınız.

Daha önce E-Fatura’ya başvuru yaptıysanız (sonrasında sistemden çıkmış olabilirsiniz) ikinci kez online e-fatura başvurusu yapamazsınız. Bu durumda 28375 numaralı sorunun cevabındaki bilgilere göre işlem yapınız. (Diğer kullanıcıların online başvuru yapması gerekmektedir.)

Hesabınızın açıldıktan sonra E-Fatura Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde yer alabilirsiniz. Etiketleriniz hesabınızın açılmasıyla birlikte 16132 numaralı sorunun cevabına göre oluşacaktır.

E-Fatura Başvurusu Sorgulama Ekranı
e-Fatura uygulamasına başvuru yapan mükelleflerin e-fatura başvurusunun alınıp alınmadığı hususunda bilgi alabilecekleri sorgulama ekranına ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/Sorgula.jsp

2-B. E-Defter için;
https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  adresi kullanılarak E-Defter Başvurusu yapılabilir ve istenilen başlangıç dönemi seçilebilir.

E-Defter Başvurusu Sorgulama Ekranı
e-Defter uygulamasına başvuru yapan mükelleflerin e-Defter başvurusunun alınıp alınmadığı hususunda bilgi alabilecekleri sorgulama alanına ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvurusorgulama.html

İyi günler.