E-İmza

E-İmza


E-İmza Nedir?


Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.

» Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.
» Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
» Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.


E-İmza Avantajları


» Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik,
» Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi,
» Etkin ve kolay iş akışları,
» Azalan evrak gönderi giderleri,
» Arşivleme tasarrufu,
» Zaman tasarrufu.

E-İmza Çözümümüz


E-imza ile aşağıdaki senaryoları hayata geçirmiştir:

» E-imza sahibine aittir.Yalnızca imza sahibi tarafından, kişisel ve güvenli bir e-imza cihazı kullanılarak oluşturulabilir.
» Alıcıya ulaşana değin herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder.
» E-Fatura, E-Defter ve EBYS sistemlerine tam uyumludur.