E-Arşiv


E-Arşiv Fatura Nedir?


Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

E-Arşiv Fatura Avantajları


» Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması
» Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
» Oparasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
» Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
» Uluslararası standartlara uyum
» Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
» Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı


E-Arşiv Fatura Çözümümüz


» Gelen & Giden içerik arşivleme
» 1:50 sıkıştırma oranı
» Full Text Arama desteği
» E-imza, Mali Mühür ve Zaman Damgası Entegrasyonu
» Tüm dijital çıktılarınızı tek merkezde toplayın: E-Fatura, E-Defter, PDF,EBYS, PDF/A,XML, web, vb..
» Gelişmiş Raporlama seçenekleri
» Üst Düzey Güvenlik Altyapısı
» Özelleştirilebilir Gözden Geçirme & Onay akışları